Cyfan I Gyd Gennyt Ti


Download Cyfan I Gyd Gennyt TiSitemap

Chuck Person - Action Bronson - Dr. Lecter (Vinyl, LP, Album), The B Side - Medusas Spite - Floating Around (CD, Album), Neue Liebeslieder Waltzer, Opus 65 (complete), Conversation - Big Toine - Put It Down (Cassette, Album), Fireproof Polka, Op. 269 - The Boston Pops Orchestra, Arthur Fiedler - Tales From Vienna (Vinyl, LP), Kënga E Skenderbeut, Mi Pecho Tiene Un Rincón - Alfredo Zitarrosa - Melodía Larga (Vinyl, LP, Album), Glasgow, Wichita, What About Your Mistakes, Stateline, Kamaitachi - Sepultura - Against (Cassette, Album)

9 Replies to “ Cyfan I Gyd Gennyt Ti ”

  1. Trefnu rhifau cyfan. Pan fydd gennyt ti gyfres o rifau mawr sydd heb fod mewn trefn rifol, weithiau mae’n anodd gwneud synnwyr ohonyn nhw. Dyma dabl yn dangos elw dyddiol siop gerddoriaeth.
  2. cy “Fe garem glywed gennyt ti beth yw dy ddaliadau; oherwydd fe wyddom ni am y sect hon, ei bod yn cael ei gwrthwynebu ym mhobman.” jw en “We think it proper to hear from you what your thoughts are, for truly as regards this sect it is known to us that everywhere it is spoken against.”.
  3. Apr 13,  · y cyfan a feddyliwn a’r cyfan a deimlwn ddod â gogoniant i ti: ein creawdwr a’n gwaredwr. Amen. Gweddi ddynesu. Arglwydd, arwain ni, wrth i ni brysuro ymlaen tuag at alwad nefol Duw yn Iesu Grist. Boed i ni fod yn ddiwyro wrth ddal ati. Boed i ni fod yn gryf wrth ddyfalbarhau, a boed i ni gael ein calonogi bob amser gennyt ti a’th gariad.
  4. Mae’n gallu helpu os wyt ti’n deall pam fod profion yn cael eu gwneud a beth fyddant yn ei olygu. Dylai staff yr ysbyty fod wedi egluro hyn i gyd, ond os oes gennyt unrhyw amheuaeth, hola. Ac os nad wyt ti’n deall, hola eto! Os wyt ti’n meddwl y gallai prawf fod yn anghyfforddus, paid â bod ofn.
  5. Rwyt ti wedi galw pob un ohonom yma heno, ac mae gennyt bethau i’w dweud wrthym. Siarad â ni drwy’r hen stori gyfarwydd, Fel y gallwn, drwy wrando eto at rywbeth sydd mor gyfarwydd i ni, ddarganfod o’r newydd beth mae cael ein caru gennyt ti yn ei olygu. Dduw grasol, yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân, Molwn ac addolwn di, yn awr ac am byth.
  6. 3. Ti frithyll bach, sy'n chwareu'n llon yn nyfroedd glan yr afon Mae gennyt ti gyfeillion fyrdd a noddfa rhag gelynion Cei fyw a marw dan y dwr, heb neb i dy adnabod O! na chawn innau fel tydi gael marw, a dyna ddarfod. 4. Ond 'hedeg mae fy meddwl prudd i fyd sydd eto i ddyfod A chofia dithau fradwr tost rhaid i ti fy nghyfarfod.
  7. H OLL-alluog Dduw, gyd â'r hwn y mae yn byw ysprydoedd y rhai a ymadawsant oddi yma yn yr Arglwydd, ac yn yr hwn y mae eneidiau y ffyddloniaid, wedi darfod eu rhyddhâu oddi wrth faich y cnawd, mewn llawenydd a dedwyddyd; Yr ydym yn mawr ddïolch i ti, fod yn wiw gennyt waredu ein brawd hwn allan o drueni'r byd pechadurus hwn; gan attolygu i.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*